Част 5. Администратор на процеса

В тази статия ще ви разкажа как да напишете прост администраторски панел за BPE на NITRO.

Изложение на проблема

Процесите

Протокол за обработка BPE.Account

def action({:request, :Created:}) def action({:request, :Init}) def action({:request, :Upload}) def action({:request, :Payment}) def action({:request, :Process}) def action({:request, :Final})

Страници

BPE.Index

def event(:init) def event(:create) def event({:discard, form}) def event({:spawn, what}) def event({:complete, id})

BPE.Actor

def event(:init) def event({:txs, proc}) def event({:off, form})

Редактори

Форма BPE.Forms.Create

Вектори

Ред BPE.Rows.Process

Ред BPE.Rows.Trace

Рутер

Страница на модул рутер BPE.

act — BPE.Actor
bpe — BPE.Index

Кодът на приложението може да бъде намерен в следните хранилища:

o7/plm